Tobačna Ljubljana skozi čas

Tobačni muzej

Tobačna Ljubljana je ob 140-letnici svojega delovanja skupaj z Muzejem in galerijami mesta Ljubljana prenovila Tobačni muzej – muzejsko zbirko, ki se je preselil v prostore Kulturnega centra Tobačna 001, Tobačna ulica 1, Ljubljana.

Več informacij dobite na spletni strani Mestnega muzeja Ljubljana Kulturni center Tobačna 001.

13. marec 1871

Podjetje K. und K. Haupt Tabak Fabrik Laibach, ki ga je ustanovila Centralna direktiva Tobačnih tovarn Dunaj, je v stari rafineriji sladkorja ob reki Ljubljanici pričelo s proizvodnjo cigar. Ko se je podjetje že naslednje leto preselilo v nove tovarniške prostore ob Tržaški cesti, je ljubljanska Tobačna tovarna postala tretja največja med tridesetimi tovarnami v avstrijskem delu monarhije. Proizvodnja je obsegala ročno izdelane cigare, pipni tobak, nosljanec, tobak za žvečenje in tobačni izvleček.

1874

Od leta 1874, ko je Tobačna v proizvodnjo vpeljala prvi stroj, lahko sledimo nenehnim tehnološkim inovacijam v proizvodnji, pa tudi v drugih poslovnih funkcijah podjetja. Prvi stroj pa ni pomenil le napredka za Tobačno. Tako zgodnja industrializacija je bila v koraku z evropskim razvojem.

1877

Prvo cigareto je ljubljanska Tobačna proizvedla leta 1877. Po drugi svetovni vojni je Tobačna tovarna postala podjetje splošnega državnega pomena.

1957

Leta 1957 je Tobačna tovarna Ljubljana kot prva v tem delu Evrope uvedla v svojo proizvodnjo stroje za spajanje cigaret s filtrom. Na trg je prišel Filter 57, ki zdaj praznuje že peto desetletje obstoja. S tem se je zapisal v zgodovino kot najbolj priljubljena cigareta večih generacij.

1975

Takratna Tobačna tovarna Ljubljana prevzame invalidsko podjetje Tobak, ki je na več kot 500 prodajnih mestih ekskluzivno prodajalo tobačne izdelke.

1990

Tobačna tovarna Ljubljana se preimenuje v Tobačno Ljubljana.

1991

Po tem, ko je Slovenija postala samostojna država, je Tobačna Ljubljana s Skladom Republike Slovenije za razvoj podpisala pogodbo o preoblikovanju in prenosu družbenega kapitala. Delež v Tobačni Ljubljana sta tako kupili Seita, Societe Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Alumettes, S.A. iz Pariza in Reemtsma, Cigarettenfabriken GmbH iz Hamburga. Z novimi lastniki smo dobili ugledne mednarodne blagovne znamke, znanje za še učinkovitejšo organizacijo dela in sodobne tehnologije.

1996

Maloprodajno podjetje Tobak preimenujemo v Tobačno 3dva, ki nadaljuje s poslovanjem na podlagi franšiznega sistema.

1999

Leta 1999 je Tobačna Ljubljana kupila Tutunski Kombinat Skopje, eno izmed treh makedonskih podjetij za izdelavo cigaret.

2001

Leta 2001 je Reemtsma z odkupom poslovnega deleža Seite, postala lastnica 76,5-odstotnega deleža v Tobačni Ljubljana.

2002

Družba Imperial Tobacco kupi 90,01 odstotkov delnic Reemtsme in postane njen večinski lastnik, s tem pa tudi večinski lastnik Tobačne Ljubljana.

2004

Maja 2004 se v Tobačni Ljubljana ukine proizvodnja cigaret, prodajne in marketinške aktivnosti pa ostajajo nespremenjene.

2007

Sprejet Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI), ki na cigaretne škatlice uvaja tekstovna zdravstvena opozorila. Dodatno omejuje promocijski material izključno na prodajna mesta in na pribor za kajenje. Prepove se kajenje v zaprtih prostorih, z izjemo ustrezno opremljenih kadilnic.

2009

Selitev vseh treh podjetij v skupini Tobačna Ljubljana na novo lokacijo v Črnučah, v sodobno logistično-poslovno stavbo.

2016

Lastniki Tobačne Ljubljana, Imperial Tobacco se preimenujejo v Imperial Brands. Ime odseva širitev poslovanja, tako vstop na dodatna tržišča kot proizvajanje in trženje izdelkov naslednje generacije (e-cigarete blu in tobaka za segrevanje Pulze & ID).

2017

Sprejet Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), ki vključuje ene izmed najbolj restriktivnih ukrepov proti tobačni industriji na svetu.

2021

Tobačna Ljubljana od Vlade RS prejme spominsko medaljo ob 30. obletnici samostojne in neodvisne države, Republike Slovenije, zaradi svojega prispevka ob razglasitvi samostojnosti.